شماره تماس صدای سلامت
تهران: 9092301922 - شهرستان: 9099070211

لیست مشاورانهمین حالا تماس بگیرید

دكتر امیر سخاوتی
کد:(1010)
 1. دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 2. کارشناس ارشد بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. عضو سازمان نظام پزشكی 71804
سوابق کاری :
 1. مدیر و مسئول فنی موسسه صدای سلامت از سال 1385 تاكنون
 2. معاون درمان شبكه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد از سال 1386 تا 1388
سوابق آموزشی پژوهشی :
 1. تهیه و اجرای سه مورد طرح پژوهشی از جمله یك طرح در زمینه ارزیابی رضایتمندی مشتری و به سفارش معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشكی مازندران در سال 1383
  برو بالا
  دكتر مریم صلاحیان
  کد:(3280)
  1. دكترای پزشكی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور سال 1384
  2. دکترای تخصصی هومیوپاتی
  3. عضو سازمان نظام پزشكی 103760
  سوابق کاری :
  1. مسئول مرکز بهداشت بوزی تابعه شهرستان شادگان و پزشک خانواده در استان خوزستان از سال 1384 تا 1385
  2. مشاور ازدواج ، مشاور بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، مشاور اعتیاد مرکز بهداشتی درمانی شماره یک شهرستان شادگان از سال 1385 تا 1386
  3. مسئول اداره آمار و پژوهش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور از سال 1386 تا 1389
  4. بازرس ستاد راهگشایی و هدایت دانشگاه در بازدید از بیمارستانها و مطب ها از 1386 تا 1389
  5. عضو کمیته حاکمیت بالینی استان خوزستان 1388 تا 1389
  6. عضو کمیته تحقیقات در نظام سلامت استان خوزستان 1387 تا 1389
  7. عضو کمیته ستاد مرکزی پزشک خانواده استان خوزستان 1388 تا 1389
  سوابق آموزشی پژوهشی :
  1. گذراندن دوره مشاوره پیش از ازدواج
  2. گذاراندن دوره مشاوره ترک سیگار و پیشگیری و درمان اعتیاد
  3. برگزاری و گذراندن دوره کامل مهارتهای برقراری ارتباط و هوش هیجانی برای پرستاران
  4. انجام تحقیق با موضوع بررسی میزان هوش هیجانی پرستاران بخشهای داخلی، جراحی و نوزادان قبل و بعد از آموزش
   برو بالا
   دكتر مرجان قادسی
   کد:(2050)
   1. دكترای پزشكی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
   2. عضو سازمان نظام پزشكی 71318
   سوابق کاری :
   1. مشاور موسسه صدای سلامت از سال 1387
   2. مسئول مركز بهداشت و درمان شهری و روستایی شهرستانهای گلپایگان و خوانسار از سال 1377 تا 1382
   3. مسئول بازآموزی پزشكان و پرسنل بهداشتی درمانی گلپایگان از سال 1377 تا 1382
   4. مدیر درمان مركز زنان – ناباروری ابن سینا تهران از سال 1377 تا 1382
   5. مدیر ارتقاء كیفیت شهرستانهای گلپایگان از سال 1377 تا 1382
   6. استاد سمیولوژی بالینی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد از سال 1375 تا 1377
   سوابق آموزشی پژوهشی :
   1. شركت در كارگاه های درمانهای زنان – ناباروری (ART , IUI)
    برو بالا
    دكتر مامک مهدوی
    کد:(3040)
    1. دکترای پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
    2. عضو سازمان نظام پزشکی 73512
    سوابق کاری :
    1. تدریس در دانشکده بهداشت ولی عصرسال 1379
    2. پزشک درمانگاه نشاط شیراز 1382- 1381
    3. تدریس در دانشگاه پیام نور ورامین1388- 1386
    4. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق(قیامدشت)1391 -1388
    سوابق آموزشی پژوهشی :
    1. ترجمه کتاب فیزیولوژی تنفس( پروفسور برن و پروفسور لوی)
    2. مقاله پژوهشی درباره تاثیر متفورمین در درمان نازایی خانمهای چاق مبتلا به بیماری تخمدان پلی کیستیک
     برو بالا
     منصوره اربابی بیدگلی
     کد:(3160)
     1. كارشناس روان شناسی(مشاوره) از دانشگاه الزهرا
     2. كارشناس ارشد تحقیق در ارتباط جمعی از دانشكده صدا و سیما
     سوابق کاری :
     1. مشاور تلفنی موسسه صدای سلامت از مرداد ماه سال 1386 تاكنون
     2. مشاور دادگاه خانواده شماره 1 به مدت 6 ماه در سال 85 و 86
     3. مشاور تلفنی صدای یارا (انجمن حمایت از حقوق كودكان) از سال 1383 تاكنون
     4. پژوهشگر شبكه دو سیما از سال 1368 - 1378
     5. تهیه كننده شبكه دو سیما از سال 1359 - 1368
     سوابق آموزشی پژوهشی :
     1. شركت در كارگاه TOT (كارگاه مهارتهای زندگی) در سال 1387 و 1384
     2. شركت در كارگاههای تكنیكهای مشاوره و مشاوره تلفنی ، صدای یارا، سال 1383 و 1384
     3. شركت در كارگاه آسیب شناسی كودكان و آموزش جنسی كودكان و نوجوانان، صدای یارا، سال 1385
     4. گذراندن دوره 200 ساعته خانواده درمانی (طرح جامع مشاوران، سازمان دفاع از قربانیان خشونت) سال 1386
     5. شركت در كارگاه روش تربیت سازنده positive parenting program ، انجمن روان پزشكی كودك و نوجوان، بهار 1383
      برو بالا
      رضا احمدی
      کد:(3010)
      1. کارشناس ارشد روان شناسی کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی
      2. گواهی تخصصی در رشته مددیاری اعتیاد از pierce college کالیفرنیا
      سوابق کاری :
      1. مشاور تلفنی موسسه صدای سلامت از مرداد ماه سال 1386 تاكنون
      2. مسول فنی مرکز کاهش آسیب (DIC) حامی یک در جمعیت مبارزه با اعتیاد به مدت 2سال
      3. مشاور، عضو هیات مدیره و امناء جمعیت مبارزه با اعتیاد به مدت 2سال
      4. موسس، خزانه دار، عضو هیات مدیره و امناء جمعیت حامیان رهایی از اعتیاد ایرانیان
      5. مشاور مرکز مشاوره مهر از سال 86 تاکنون
      سوابق آموزشی پژوهشی :
      1. هیپنوتیزم درمانی از انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران، سال 1388
      2. شرکت در کارگاه Emotional Freedom Technic در مرکز مشاوره مهر، سال 1388
      3. شرکت در کارگاه آموزش جنسی به کودکان و نوجوانان- مهارتهای جنسی سالم- تشخیص و درمان اختلالات جنسی در مرکز مشاوره مهر، سال 1386
      4. شرکت در کارگاه انتقال و انتقال متقابل از دیدگاه روان تحلیلی در مرکز مشاوره مهر، سال 1386
      5. شرکت در کارگاه مدیریت زمان از موسسه کار و تامین اجتماعی، سال 1387
      6. شرکت در کارگاه زوج درمانی هیجان مداردر مرکز مشاوره مهر، سال 1386
      7. شرکت در همایش های پژوهشی وتخصصی ستاد مبارزه با مواد مخدر
      8. شرکت در کارگاه TA در مرکز مشاوره مهر، سال 1386
       برو بالا
       مریم آلودری
       کد:(2480)
       1. کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات
       2. عضو انجمن روانشناسی ایران
       سوابق کاری :
       1. مشاور خانواده در خانه سلامت شهرداری
       2. فعالیت در مرکز مشاوره دانشگاه به عنوان مسئول آموزش
       3. فعالیت در یک شرکت بازرگانی (سال 1383)
       سوابق آموزشی پژوهشی :
       1. هنجاریابی آزمون دقت
       2. انجام پژوهش در زمینه "بررسی ساختار انگیزش، رویدادهای استرس زا و راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به اختلال جسمانی شکل"
       3. برگزار کننده کارگاه های آموزشی "آشنایی با فرایند رشد کودک پیش دبستانی"
       4. شرکت در کارگاه آموزشی "فنون مصاحبه تشخیصی"
       5. شرکت در کارگاه آموزشی "تفسیر نقاشی کودک"
       6. شرکت در کارگاه آموزشی "بازی درمانی"
       7. شرکت در کارگاه آموزشی "شناخت درمانی کودک"
       8. شرکت در کارگاه آموزشی "مشاوره پیش از ازدواج"
       9. شرکت در کارگاه آموزشی "تحلیل روابط متقابل (TA)"
       10. شرکت در کارگاه آموزشی "راههای مقابله با خودکشی"
       11. شرکت در کارگاه آموزشی "انیاگرام"
        برو بالا
        هایده ناصحی نژاد
        کد:(3120)
        1. كارشناس ارشد مشاوره از دانشگاه آزاد اسلامی
        سوابق کاری :
        1. مشاور تلفنی موسسه صدای سلامت از مرداد ماه سال 1386 تاكنون
        2. مشاور تلفنی صدای یارا از سال 1385 تا سال 1387
        3. تهیه كننده شبكه دوم سیما از سال 1355 تا سال 1380
        سوابق آموزشی پژوهشی :
        1. شركت در دوره مشاوره تلفنی در انجمن حمایت از كودكان
        2. شركت در كارگاه مهارتهای زندگی
        3. شركت در كارگاه مشاوره قبل از ازدواج
        4. شركت در كارگاه مهارتهای تصمیم گیری
        5. بررسی تأثیر قاطعیت درمانی بر نگرش به مواد مخدر در دانش آموزان سال دوم متوسطه به عنوان پایان نامه
         برو بالا
         سمانه قیصری پور
         کد:(3290)
         1. کارشناس ارشد روانشناسی خانواده درمانی از دانشگاه علم و فرهنگ
         2. کارشناس روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد واحد تنکابن
         سوابق کاری :
         1. مسئول اجرائی مرکز مشاوره سپهر وابسته به صنایع دفاع از سال 1388 تا 1389
         2. روانشناس و مشاور( تلفنی و حضوری) مرکز مشاوره سپهر از سال 1388 تا 1389
         3. مربی مهد کودک در سال 1386
         4. عضو انجمن روانشناسی ایران
         سوابق آموزشی پژوهشی :
         1. شرکت در کارگاه آموزشی - تخصصی 112 ساعته درمان های شناختی رفتاری اختلالات هیجانی CBT (دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی )
         2. شرکت در کارگاه آموزشی - تخصصی 112 ساعته دوره تربیت مربی مهارت های زندگی برای بزرگسالان (دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی )
         3. شرکت در کارگاه آموزشی - تخصصی درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان ( دکتر کارینه طهماسیان )
         4. شرکت در کارگاه آموزشی – تخصصی شیوه های خلاق در آموزش مهارت های زندگی به کودکان ( دکتر کارینه طهماسیان )
         5. شرکت در کارگاه آموزشی – تخصصی هنر درمانی خانواده ( دکتر علی زاده محمدی )
         6. شرکت در کارگاه آموزشی – تخصصی تشخیص و مصاحبه ( دکتر گیلانی پور )
         7. شرکت و ارائه مقاله در دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران
         8. شرکت و ارائه مقاله در کنگره بین المللی نقش زن در خانواده
          برو بالا
          فاطمه یوزباشی
          کد:(3270)
          1. کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه علوم و تحقیقات
          2. کارشناس روان شناسی کودکان استثنایی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
          سوابق کاری :
          1. مشاور تلفنی موسسه صدای سلامت از سال 1386 تاكنون
          2. مشاوره مرکز مشاوره همدلی از سال 1386 تا 1388
          3. مشاور درمانگاه طب الحسن از سال 1387 تا 1388
          سوابق آموزشی پژوهشی :
          1. شرکت در کارگاه آموزشی مشاوره قبل از ازدواج در دانشگاه علوم و تحقیقات
          2. برگزاری کارگاه آموزشی هوش هیجانی در سال 1387
          3. شرکت در کارگاه آموزشی مشاوره گروهی ازدواج
          4. شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل تبادلی
          5. مقایسه وضعیت عاطفی و روانی مردان متاهل و مجرد بالای 30 سال
           برو بالا
           فاطمه صادقی
           کد:(2380)
           1. کارشناس ارشد روان شناسی عمومی از دانشگاه آزاد واحد رودهن
           سوابق کاری :
           1. کار در مرکز مشاوره ی امید نو به مدت یكسال
           2. برگزاری کارگاه های آشنایی با رشد کودک
           3. برگزاری دوره های مشاهده ی درون
           سوابق آموزشی پژوهشی :
           1. شرکت در کارگاه های شناخت درمانی و گشتالت درمانی زیر نظر پروفسور افشنگ
           2. شرکت در کارگاه های درمان رفتاری-سیستمی(OCD)
           3. طی دوره ی مهارتهای زندگی و آشنایی با تکنیک درمانی مرور خود
           4. روان درمانی و مشاوره و آسیب شناسی روانی اجتماعی
           5. عضو انجمن آلزایمر ایران
           6. عضو انجمن روانکاوان ایران
            برو بالا
            فاطمه نصیری
            کد:(2880)
            1. کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه
            سوابق کاری :
            1. مدیر اجرایی موسسه صدای سلامت از سال 86 تا سال 89
            2. سوپروایزر سرویس مشاوره تلفنی صدای سلامت از سال 89 تاکنون
            سوابق آموزشی پژوهشی :
            1. تدوین مقاله در خصوص رابطه رضایت جنسی ، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی
            2. شرکت در کارگاه زوج درمانی کوتاه مدت دکتر تبریزی
            3. شرکت در دوره آموزشی خانواده موفق و ازدواج موفق دکتر فرهنگ
            4. شرکت در دوره آموزشی روابط سالم زن و شوهر دکتر فرهنگ
             برو بالا
             نیوشا شهروان
             کد:(3060)
             1. لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد تهران مرکز
             2. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
             سوابق کاری :
             1. برگزاری گروه درمانی برای معتادین شیشه و حشیش، وابسته به مرکز مشاوره راه نو (دوره 4 ماه)در سال 1389
             2. اجرای تست روانشناختی_شغلی MBTI ( انتخاب ناظرین برای کارگران برق منطقه)، شرکت برق استان تهران (مرکز مشاوره آگاهان نیرو) در سال 1390
             3. برگزاری گروه درمانی افزایش اعتماد به نفس در مرکز مشاوره راه نو در سال 1390
             4. مشاور مسائل روانشناختی مرکز خدمات نوسازی شهرداری محله ی طیب تهران از بهار سال 1391 تا کنون
             5. مشاوره فردی زنان سرپرست خانواده مرکز خدمات نوسازی شهرداری محله طیب تهران
             سوابق آموزشی پژوهشی :
             1. پژوهش در مورد رابطه هوش هیجانی و اختلال شخصیت مرزی در سال 1389
             2. طی دوره آموزش بالینی در بیمارستان روانپزشکی آزادی از سال 1389 تا 1391
             3. شرکت در کارگاه آموزشی انیاگرام،انجمن روانشناسی دانشگاه پزشکی تهران در سال 1387
             4. شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل رابطه متقابلT.A ،انجمن روانشناسی دانشگاه پزشکی تهران از سال 1387 تا 1390
             5. شرکت در کارگاه آموزشی sex therapy دکتر رضایی (روانپزشک) در سال 1391
             6. عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران از سال 1387 تا 1391
             7. عضو انجمن کودکان استثنایی از سال 1388 تا 1391
             8. عضو انجمن حمایت از کودکان کار تهران از سال 1389 تا کنون
              برو بالا
              کبری انوری
              کد:(3310)
              1. کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
              سوابق کاری :
              1. تدریس در دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب از سال 1387 الی 1390
              2. مشاوره غیر حضوری در انجمن حمایت از حقوق کودکان از سال 1386 تاکنون
              3. مشاوره حضوری و تدریس مهارتهای زندگی ، رفتار با کودک ، بازی درمانی درشهرداری منطقه 4 از سال 1387تاکنون
              4. مشاوره حضوری دربهزیستی وحدت منطقه 4 از خرداد 1391 تاکنون
              5. مشاوره حضوری در مرکز مشاوره نوین از خرداد 1391 تاکنون
              سوابق آموزشی پژوهشی :
              1. شرکت در دوره های آموزشی مهارتهای زندگی - مشاوره پیش از ازدواج - سکس تراپی - اختلالات یادگیری - بازی درمانی- شناخت درمانی- مصاحبه روانپزشکی
               برو بالا
               لیدا محمدی
               کد:(3020)
               1. کارشناس روانشناسی کودکان استثنایی از دانشگاه شهید بهشتی
               سوابق کاری :
               1. نویسنده بخش مقالات روانشناسی مجله فضیلت خانواده ، از سال 1380 تا 1382
               2. مشاور و محقق پیش دبستانی ودبستان شهرزاد ، از سال 1380 تا 1382
               3. مشاور و مدیریت داخلی پیش دبستانی ایمان ، از سال 1382 تا 1384
               4. مشاور خانواده و مشاور تحصیلی و روانشناس موسسه فرهنگی مکتب الصادق ، از سال 1382 تا 1389
               5. مشاور خانواده و روانشناس موسسه فرهنگی ارزشهای زندگی (بامداد غزل) ، از سال 1386 تا کنون
               6. برگزاری کارگاه های خودشناسی،اعتماد به نفس و اضطراب در موسسه ارزشهای زندگی ازسال 1386
               7. نویسنده کتاب (توافق به جای تفاهم ) با موضوع روانشناسی خانواده در مرحله ویرایش
               8. نویسنده مقالات با موضوع روانشناسی جوانان ومهاجرت ، ماهنامه انشا و نویسندگی ، از سال 1389 تا 1390
               9. برگزاری کارگاه های اعتماد به نفس کودک ونوجوان ، افسردگی واسترس درمجتمع آموزشی ایرانیان در کشور مالزی
               10. مشاور خانواده و روانشناس مجتمع غیرانتفاعی ایرانیان در کشور مالزی ، از سال 1389 تا 1390
               11. مدرس ارزشهای زندگی در مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی مجتمع غیرانتفاعی ایرانیان (معرفت) در کشور مالزی ، از سال 1389 تا 1390
               12. مشاور و مدیریت پیش دبستانی صوفیا و مشاور از سال 1390 تا 1391
               13. نویسنده کتاب پا به پای کودک خود ،چاپ انتشارات مبتکران و انتشارات فائق سال 1382
               سوابق آموزشی پژوهشی :
                برو بالا
                عاطفه کامرانی
                کد:(3260)
                1. کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه علوم و تحقیقات
                سوابق کاری :
                1. مدرس کلاس های آموزشی در سرای محله منطقه یک با موضوعات آموزش مهارت های زندگی ،شیوه های فرزند پروری، ارتباط موثر، مشاوره ازدواج و کنترل خشم
                2. ارائه مشاوره تلفنی در انجمن حمایت از حقوق کودک (صدای یارا) از سال 1389
                3. حضور در هسته مرکزی مشاوره آموزش و پرورش منطقه 4 به عنوان کارورز به مدت 750 ساعت
                4. همکاری با مرکز مشاوره سپاس در حیطه کار با بیماران سرطانی و شرکت در کلاسهای مختلف در این رابطه به مدت سه سال
                سوابق آموزشی پژوهشی :
                1. شرکت در دوره های آموزشی درمان افسردگی ، مشاوره ازدواج ، تحلیل روابط متقابل ، اصول و مبانی CBT، شناخت رفتار درمانی ، رویکرد های نوین به خانواده درمانی ، مهارت های زندگی ، مهارت های پدر و مادری ، تفسیر نقاشی کودک و عوامل پیشرفت تحصیلی در کودکان و نوجوانان
                 برو بالا
                 سمانه حرفت
                 کد:(3340)
                 1. کارشناس مشاوره و راهنمایی از دانشگاه آزاد واحد رودهن
                 سوابق کاری :
                 1. مشاور کلینیک مشاوره و خدمات رواندرمانی تدبیر به مدت یک سال
                 2. مشاور کلینیک مشاوره و خدمات رواندرمانی صبا به مدت 5/1 سال
                 3. مدرس و مشاور خانه سلامت به مدت یک سال
                 4. مدرس و مشاور مباحث روانشناسی صنعتی سازمانی – بهداشت روان در محیط کار – فرسودگی شغلی در کلینیک آگاهان نیرو وابسته به اداره برق به مدت 5/4 سال
                 5. مشاور کلینیک ترک اعتیاد دی به مدت یک سال
                 سوابق آموزشی پژوهشی :
                 1. گذراندن دوره های تحلیل ارتباط متقابل 1-2 و بازیهای اریک برن – نظریه انتخاب – مهارتهای قبل از ازدواج – شخصیت شناسی اناگرام – شخصیت شناسی MBTI – خود شناسی – گروه درمانی کنترل اضطراب و وسواس – گروه درمانی مدیریت خشم – مهارتهای زندگی -NLP - تکنیکهای موفقیت – خود هیپنوتیزمی
                  برو بالا
                  ریحانه اوحدی
                  کد:(3050)
                  1. كارشناس تغذیه از دانشگاه شهید بهشتی
                  سوابق کاری :
                  1. مربی صنایع غذایی و كشاورزی اداره فنی و حرفه ای تهران از سال 1383 تا 1388
                  2. كارشناس آزمایشگاه اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از سال 1380 تا 1382
                  3. مدیریت تغذیه و مشاور رژیم درمانی و گیاه درمانی درمانگاه هاشمی از سال 1385 تا کنون
                  4. مشاور رژیم درمانی و گیاه درمانی درمانگاه بهپویان به مدت 6 ماه
                  سوابق آموزشی پژوهشی :
                  1. شرکت در دوره آموزشی پداگوژیكی به مدت 4 ماه در سازمان فنی وحرفه ای تهران
                  2. شرکت در دوره آموزشی گیاهان دارویی به مدت 1 سال در دانشگاه شهید بهشتی
                  3. شرکت در دوره آموزشی تجهیزات صنایع غذایی در اداره استاندارد تهران
                   برو بالا